Saç derisi başta olmak üzere kaş,kirpik gibi vücudun tüy olan her bölgesinde meydana gelme ihtimali olan kıl kaybına saçkıran denir. Cinsiyet ayrımı yapmayan saçkıran hastalığına çoğunlukla 20 yaş ve altındaki bireylerde rastlanmaktadır. Saçkıran vücutta bir yahut birden fazla bölgede görünme ihtimaline sahiptir. Toplumda saçkıran bulaşıcı bir hastalık olarak bilinse de tıbbi olarak bu durum gerçek değildir. Saçkıran genetik bir hastalık olduğundan ailesinde saçkıran hastalığına yakalanmış olan bireylerde bu hastalığın görülme ihtimali yüksektir. Genetik etkiler yanında “Saçkıran neden olur?” sorusuna verilecek birkaç yanıt daha mevcuttur.

Saçkıran Neden Olur?

Saçkıranın nedeni tam olarak bilinmemesine karşın hastalığa yakalanan bireylerde yapılan incelemeler neticesinde genellikle stres kaynaklı bir hastalık olduğu ve genetik etkilerinde hastalık üstünde azımsanmayacak derecede etkili olduğu tespit edilmiştir. Bunların yanında saçkıran bağışıklık sistemindeki değişikliklerden ötürü de meydana gelebilir. Bağışıklık sistemi vücuda dışarıdan yönelen tehditlerin yok edilmesi amacına hizmet etmektedir. Lakin bazı durumlardan bizzat vücudun kendisine karşı saldırıya geçen bağışıklık sistemi birtakım hastalıklara neden olur. Otoimmün olarak isimlendirilen bu hastalıklardan birisi de saçkıran hastalığıdır.

Hair loss

Saçkıranın Tedavisi Var Mıdır?

Saçkıran hastalığının hangi periyotlarla tekrarlanacağı yahut etkilerinin ne ölçüde olacağı bireyler arasında farklılık gösterir. Hastalığa yakalanan bazı bireylerde dökülen saçlar ilk etapta beyaz renkte çıkar daha sonra ise gerçek rengine dönmeye başlar. Tedavi yöntemi olarak ilaç tedavisi kullanılan saçkıran hastalığı vücutta ağrıya yahut başka hastalıklara sebep olmaz. Tedavinin amacı dökülen saçların yeniden yerine konmasını sağlamaktır. Saçkıran hastalığını tümüyle ortadan kaldırmak mümkün değildir.  Saçkıran hastalığının bireyin toplum içindeki yaşantısına moral bozukluğu dışında herhangi bir etkisi yoktur. Hastalığa yakalanan bireyin fiziksel görünümünün bozulduğunu ve çevresi tarafından eskisi gibi beğenilmeyeceğini düşünmesi psikolojik açıdan bireye sıkıntı sağlar.

Saçkıran Nedir?

Yorum Yap