Kuduz virüsü insanlara genellikle kuduz virüsünü taşıyan bir hayvan tarafından ısırılması ile bulaşıyor. Çok nadir bulaşma yollarından birisi de kuduz virüsü taşıyan hayvanın salyalarının insanın göz, burun, ağız ya da açık yaralarına bulaşması ile de görülebiliyor. Isırık haricinde kuduz virüsünün diğer bulaşma çeşitleri çok nadir olarak görülüyor. Isırma haricinde kuduz virüsü taşıyan hayvanın tırmalaması, deride tahriş oluşturması, açık yara oluşturması ve hayvanlardaki mukozaların insandaki belirtilen bu hassas bölgelere teması ile de kuduz virüsü insanlar bulaşabiliyor.

Kuduz Virüsünden Korunma Yöntemleri

Kuduz virüsünden korunmanın belirli yöntemleri bulunuyor. Bu yollardan en etkili olanı hayvanların ısırdığı ya da virüsün bulaşabileceği açık yara gibi bölgelerin bol sabunlu su ile yıkanmasıdır. Bu önlemin haricinde en etkili yöntem ise yaklaşık 28 gün içinde toplamda 5 doz kullanılacak şekilde kuduz aşısı yaptırılması gerekiyor. İnsanlar kuduz aşısının yan etkileri var mıdır? Sorusuna cevap arıyorlar. Kuduz aşıları önceki zamanlarda kişiye enjekte edildiğinde birçok yan etki ortaya çıkarıyordu. Bu yan etkilerden bir kısmı aşırı ağrı hissi, kızarıklık, mide bulantısı, kusma, yorgunluk ve halsizlik hissiydi. Ancak son zamanlarda uygulanan kuduz aşılarında bu belirtilerin hiçbiri görülmüyor. Kuduz aşısı herhangi bir hayvan tarafından ısırılma ya da hayvan mukozasının insanlara bulaşması gibi durumlarda asla ihmal edilmeden en kısa sürede mutlaka bir hekime başvurulması gerekiyor.

Kuduz Aşısı Periyodu

Kuduz virüsü şüphesi ile hekime başvuran kişilere ilk kuduz aşısının vurulduğu gün 0. gün olarak kabul edilir. İlk kuduz aşısının vurulmasından sonra 3, 7, 14 ve 28. günlerinde düzenli bir şekilde uygulanmalıdır. Kuduz aşıları kişilere kol kısmından kas içine doğru vurulur. Son zamanlarda kullanılan kuduz aşılarının kişide herhangi bir yan etki ortaya çıkarmadığı biliniyor.

Kuduz Aşısının Yan Etkileri Var mıdır?

Yorum Yap