Kategori: Eğitim

Eğitim ve Kişisel gelişim

Toplum hayatında belli bir  yer edinebilmek  için öğrenilen bilgi, beceri ve anlayışlara eğitim denir. Eğitim geniş anlamda, toplumun ve bireylerin standartlarını, inançlarını ve hayat  şartlarının oluşmasında  etkili olan tüm sosyal …

Mesleki yönlendirme nasıl yapılır?

Öğrencilere bireysel ve grup görüşmede, danışmanlık yapılır. Bunun yanı sıra veliler de çok önemlidir. Velilerle görüşme ve işbirliği yapılır. Velilerin bu konuda ilgisi ve bilgisi oldukça önemlidir. Bir çok …

Öğrencileri okuldan soğutan nedenler

Öğretmen davranışları, öğrenciler arasında ayrımcılık yapma okuldan soğutan büyük bir etkendir. Bunun dışındaki etkenler; öğretmenlerin iletişim becerilerinin yetersizliği, liderlik vasfına sahip olmayışı ve kişisel özelliklerinden kaynaklanan disiplinsiz, sorumsuz gibi …

Harf İnkılabı Nedir?

Harf İnkılabı Nedir? Harf inkilabı, var olan bir alfabenin değiştirilerek yerine başka bir alfabe getirilmesi sonucunda yapılan radikal değişimi ifade eder. 1928 tarihinde 1353 sayılı kanuna istinaden yeni Türk …

Kuantum Mekaniği Nedir?

Kuantum fiziği birçok şekilde bilinir ama kuantum mekaniği nedir? Kuantum mekaniği, teorik fizik temel kollarından biri olan ve atom veya atom altı seviyelerde klasik mekanik ve klasik elektromanyetizim yerine …