Menu

Kültür Arşivi

Tekerleme Nedir? Tekerleme Çeşitleri

Tekerleme Nedir? Tekerleme Çeşitleri nelerdir? diye merak ediyorsanız bu yazı tam size göre. Bir halk edebiyatı türü olan tekerleme; genelde gerçek hayattan uzak hayali öğeler ve düşünceler içeren, eşsesli kelimelerden kurulmuş olan, belli bir düzende ilerleyip şiir niteliğinde olan; kafiye, yinelemeler ve ikilemelerden oluşan ardı ardına dizili söz dizeleridir. Tekerlemelerde söz oyunları cümlelerin uyumlu bir

Harf İnkılabı Nedir?

Harf İnkılabı Nedir? Harf inkilabı, var olan bir alfabenin değiştirilerek yerine başka bir alfabe getirilmesi sonucunda yapılan radikal değişimi ifade eder. 1928 tarihinde 1353 sayılı kanuna istinaden yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun ile Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi alfabesi Latin alfabesinde bulunan harflerden yola çıkılarak Türk alfabesi (Latin alfabesinde ç,ğ,i,ş,ö,ü harfleri yoktur) olmuştur. Ayrıca

Fotosel Nedir?

Fotosel Nedir? En bilinen adıyla ışığa duyarlı cihaz olarak bilinen fotosel üzerine düşen ışığın akışıyla doğru orantı ile gerilim üretmekte olan bir algılayıcıdır. Işık sensörü veya dedektörü anlamına gelmektedir. Işığa bağlı olup direnci değişkenlik gösteren genel olarak kadminyum bileşiğinden (çoğunlukla kadminyum sülfat) oluşmuş, ışığa maruz kaldığı zaman direnci değişken olan bir alettir. Işığa kendi kendine

Kroki Nedir?

Kroki Nedir? Kroki, kelime açısından, Türk Dil Kurumu’nun resmi olarak izah ettiği açıklamaya göre, ” Bir konunun veya nesnenin, temel özellikleri baz alınarak, düz bir zemine yansıtılarak hazırlanan taslak ” olarak yayınlanmıştır. Kroki kelimesi, Türkçe’de genel olarak Coğrafya bilim dalında sürekli olarak kullanılan bir terim olmasıyla birlikte, bir amaca yönelik olarak kişilerin hazırladığı plan maksadıyla